Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Nguyên sử 元史

Nguyên sử
元史

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160

Title: Nguyên sử
元史
Authors: Tống Liêm
宋濂
Keywords: Sử
Issue Date: 1370
Abstract: Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam