Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Lễ Tết cổ truyền Việt Nam

Lễ Tết cổ truyền Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55185


Title: Lễ Tết cổ truyền Việt Nam
Authors: Ngọc Quỳnh
Keywords: Tết cổ truyền
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1. Năm 2005. TNS003
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55185
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858)

Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124
Title: Chính sách an ninh-phòng thủ biển của Nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) : Luận văn ThS. Lịch sử : 60 22 54
Authors: Vũ, Văn Quân
Đinh, Thị Hải Đường
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Nhà Nguyễn;Thế kỷ 19
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 239 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu cụ thể các chính sách an ninh – phòng thủ vùng duyên hải, vùng biển – đảo của nhà Nguyễn từ năm 1802 đến 1858, cả trên văn bản và thực tế thực hiện. Đánh giá chính sách và hiệu quả thực hiện chính sách trong việc đảm bảo và duy trì sự an toàn, yên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36124
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35250
Title: Hoạt động kinh tế của giai cấp tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX qua dòng báo chí kinh tế Hà Nội : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
Authors: Phạm, Xanh, 1943- , người hướng dẫn
Bùi, Công Nghiệp, 1986-
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Giai cấp tư sản;Thế kỷ 20;Báo chí kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35250
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Nguyên sử 元史

Nguyên sử
元史

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160

Title: Nguyên sử
元史
Authors: Tống Liêm
宋濂
Keywords: Sử
Issue Date: 1370
Abstract: Tổng cộng sách có 210 quyển, 11.323 trang, bao gồm các phần: bản kỷ 47 quyển, chí 58 quyển, biểu 8 quyển, liệt truyện 97 quyển. Nguyên sử là một tác phẩm do Tống Liêm (1310-1381) và một số quan lại khác phụng mệnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương biên soạn n (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53160
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Tống sử 宋史

Tống sử 宋史
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159

Title: Tống sử
宋史
Authors: Thác Khắc Thác
托克托
Keywords: Sử
Issue Date: 1343
Abstract: Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam