Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại

Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527

Title: Các Trung tâm Phật giáo Việt Nam trong lịch sử trung và cận đại
Keywords: Trung tâm Phật giáo;Lịch sử Phật giáo;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 5 tr. ; TNS07613
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54527
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)