Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ởViệt Nam (Kết quảnghiên cứu được hỗtrợcủa đềtài nghiên cứu khoa học mã sốQG 15.65)

Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ở Việt Nam (Kết quả nghiên cứu được hỗ trợ của đề tài nghiên cứu khoa học mã số QG 15.65)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56402


Title: Giải pháp nâng cao năng lực thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lý nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay ởViệt Nam (Kết quảnghiên cứu được hỗtrợcủa đềtài nghiên cứu khoa học mã sốQG 15.65)
Authors: Đặng, Xuân Hải
Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Nhận diện;Thích ứng;Khung năng lực thích ứng;Tiêu chí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33, Số 2;
Abstract: Trong Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nghiên cứu Giáo dục, tập 32, số3, 2016 chúng tôi đã trình bày nội dung về“Thích ứng với thay đổi của cán bộ quản lí nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay ởViệt Nam - Nghiên cứu trường hợp ở ĐHQGHN”. Từkết quảnghiên cứu đó chúng tôi đề xuất khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường đại học trong bối cảnh đổi mới ở Việt Nam hiện nay. Khung năng lực thích ứng của CBQL nhà trường chỉ rõ khả năng nhạy cảm với sự thay đổi, khả năng thấu hiểu những tác động tích cực và tiêu cực của các thay đổi lên mình và nhà trường của mình, khả năng vượt qua thử thách của sự thay đổi một cách có hiệu quả nhất; đặc biệt khảnăng thích ứng của một CBQL gắn rất nhiều với kỹ năng quản lí thay đổi ở đơn vị mình phụ trách.
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 33, Số 2 (2017) ; tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56402
Appears in Collections:Education Research

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Title: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
Authors: Nguyễn, Phương Hải
Keywords: Lịch sử;Đảng bộ;Kinh tế đối ngoại;Hải Phòng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 221 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ..

Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ..
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55454
Title: Những câu chuyện về một vùng đất huyền thoại ...
Authors: Trường Xuân
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 2/2003 ; 2 tr. ; TNS10431
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55454
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Kỳ bí công viên tượng Phật bên bờ sông Mê Kông

Kỳ bí công viên tượng Phật bên bờ sông Mê Kông
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53850

Title: Kỳ bí công viên tượng Phật bên bờ sông Mê Kông
Authors: Giới Minh
Keywords: Sông Mê Kông;Phật giáo;Công viên tượng Phật
Issue Date: 2016
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 9/2016 ; 2 tr. ; TNS08667
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53850
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Phật giáo Nam tông Khơ Me nét đặc trưng trong văn hóa cộng đồng

Phật giáo Nam tông Khơ Me nét đặc trưng trong văn hóa cộng đồng
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57397

Title: Phật giáo Nam tông Khơ Me nét đặc trưng trong văn hóa cộng đồng
Authors: Trung Kiên
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Phật giáo Nam tông Khơ Me
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày một số nét khái quát về Phật giáo Nam tông của đồng bào Khơ Me ở Đồng bằng sông Cửu Long và những mối quan hệ đến cộng đồng người Khơ Me ở khu vực này
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 4 tr. ; TNS10340
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57397
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Vài nét về Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khơ me Nam Bộ

Vài nét về Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khơ me Nam Bộ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55566

Title: Vài nét về Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào Khơ me Nam Bộ
Authors: Đặng, Thanh An
Keywords: Văn hóa tín ngưỡng;Tôn giáo;Người Khơ me;Nam Bộ
Issue Date: 2003
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 3/2003 ; 5 tr. ; TNS10464
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55566
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Vai trò của người mẹ trong việc hình thành tình yêu cho con gái

Vai trò của người mẹ trong việc hình thành tình yêu cho con gái
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59043

Title: Vai trò của người mẹ trong việc hình thành tình yêu cho con gái
Authors: Lê Thị Bừng
Keywords: Vai trò của người mẹ;hình thành tình yêu cho con gái
Issue Date: 1996
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: T.XII, số 1, 1996;
Description: tr. 27-34
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59043
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến

Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59568

Title: Giảm thiểu tối đa thiệt hại do thông tin sai lệch gây ra trên mạng xã hội trực tuyến
Authors: Vũ Minh Mạnh
Keywords: Hệ thống thông tin ; Mạng xã hội
Issue Date: 2017
Publisher: ĐHCN
Description: 69tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59568
Appears in Collections:UET - Master Theses

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Thập Tam trại ở Thăng Long và Đạo Phật

Thập Tam trại ở Thăng Long và Đạo Phật
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56219

Title: Thập Tam trại ở Thăng Long và Đạo Phật
Authors: Văn Hậu
Keywords: Phật giáo;Đạo Phật
Issue Date: 2001
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài báo trình bày mấy vấn đề về lịch sử, văn hóa tôn giáo xưa để góp phần tìm hiểu văn hóa Thăng Long Hà Nội tiến tới kỷ niệm 50 năm Thủ đô giải phóng (năm 2004) và một nghìn năm Thăng Long ( năm 2010).
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 2/2001 ; 2 tr. ; TNS10526
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56219
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh ở Ba Vì

Tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh ở Ba Vì
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22704

Title: Tìm hiểu đời sống người Việt thời xưa qua truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh ở Ba Vì
Authors: Đoàn, Công Hoạt
Keywords: Lịch sử;Đời sống người Việt;Sơn Tinh;Thủy Tinh;Ba Vì
Issue Date: 1974
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22704
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Vài ý kiến quanh truyền thuyết " Cầu chủa cheng vùa"

Vài ý kiến quanh truyền thuyết " Cầu chủa cheng vùa"
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22819

Title: Vài ý kiến quanh truyền thuyết " Cầu chủa cheng vùa"
Authors: Phạm, Như Hồ
Đỗ, Đình Truật
Keywords: Thời đại Hùng Vương;An Dương Vương;Truyền thuyết
Issue Date: 1973
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 7 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22819
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Tìm lại dấu vết thành của An Dương Vương ở Nghệ An

Tìm lại dấu vết thành của An Dương Vương ở Nghệ An
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19650

Title: Về con đường hội nhập và phát triển của phật giáo ở Nhật Bản
Authors: Bùi Thanh, Phương
Nhật, Vương
Keywords: Phật giáo;Hội nhập;Nhật Bản
Issue Date: 2005
Publisher: Tạp chí Triết học
Description: tr. 50-51
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19650
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhân vật lịch sử Việt Nam tuổi Dậu: Một số vị danh tăng Phật giáo

Nhân vật lịch sử Việt Nam tuổi Dậu: Một số vị danh tăng Phật giáo
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55187

Title: Nhân vật lịch sử Việt Nam tuổi Dậu: Một số vị danh tăng Phật giáo
Authors: Uất, Kim Hương
Keywords: Xuân Ất Dậu;Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 1. Năm 2005. TNS005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55187
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Kim Vân Kiều truyện

Kim Vân Kiều truyện
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32342


Title: Kim Vân Kiều truyện
Keywords: Truyện Kiều
Issue Date: 1911
Publisher: Sài Gòn
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32342
Appears in Collections:Tài liệu sưu tầm

Kim Vân Kiều tân truyện

Kim Vân Kiều tân truyện
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341

Title: Kim Vân Kiều tân truyện
Keywords: Truyện Kiều
Issue Date: 1894
Publisher: KNXB
Description: Viết tay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341
Appears in Collections:Tài liệu sưu tầm