Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhung,
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Appears in Collections:UEB - Master Theses