Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế

Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57609
Title: Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế
Other Titles: Credit Rick Management at VPBank- Head Office
Authors: Chu, Thị Lan Anh
Keywords: Quản lý rủi ro;Tín dụng ngân hàng;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57609
Appears in Collections:UEB - Master Theses