Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968

Title: Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hưng
Keywords: Chu, Lai, 1946-;;Lê, Lựu, 1942-;Bảo Ninh;Lý luận văn học;Tiểu thuyết;Hình tượng người lính
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Người lính và bi kịch ngày trở về; Quá trình hòa nhập không dễ dàng với cuộc sống sau chiến tranh; Quá khứ ám ảnh; Những đổ vỡ, mất mát trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Chương 2: Người lính với những phẩm chất tốt đẹp; Trân trọng qua khứ; Băn khoan, trăn trở về những thay đổi của con người và xã hội sau chiến tranh. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng qua nghệ thuật miêu tả, không gian và thời gian nghệ thuật
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968
Appears in Collections:USSH - Master Theses