Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58575

Title: Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc
Authors: Phạm, Đức Hân
Keywords: Di tích lịch sử;Hà Tây;Khảo cổ học;Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Phân tích cụ thể về cảnh quan, môi trường làng Hữu Bằng: về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở đình, chùa làng Hữu Bằng. Nhìn nhận, đánh giá lại một số vấn đề về kiến trúc cổ và điêu khắc - trang trí thuộc phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18. Suy nghĩ, đánh giá về loại hình kiến trúc đình, chùa làng trong dòng phát triển chung của kiến trúc Việt
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58575
Appears in Collections:USSH - Master Theses