Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Rồng trong văn hóa việt nam

Rồng trong văn hóa việt nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57616

Title: Rồng trong văn hóa việt nam
Authors: Văn hậu
Keywords: Rồng;Văn hóa;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Hình ảnh con rồng biểu tượng của văn hóa Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2000; 2 tr. ; TNS10945
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57616
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam

Truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20380


Title: Truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam
Authors: Phan, Ngọc
Keywords: Việt Nam học;Văn hóa;Lịch sử;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20380
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Tia nắng

Tia nắng
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21884

Title: Tia nắng
Authors: Nguyễn, Đình Thi
Keywords: Thơ;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 149-190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21884
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58587

Title: Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học
Authors: Nguyễn Bá Thành
Keywords: Bản sắc Việt Nam;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 523 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58587
Appears in Collections:800 - Văn học

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02

Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34992
Title: Về vai trò Phật giáo ở Việt Nam (Qua triều đại nhà Lý) : Luận án PTS. Triết học: 05 01 02
Authors: Nguyễn, Hữu Vui
Phạm, Văn Sinh
Keywords: Lịch sử Phật giáo;Phật giáo;Thời kỳ 1010-1225;Triều Lý;Việt Nam
Issue Date: 1995
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: Tác giả luận văn đi sâu nghiên cưú vai trò Tôn giáo trong đời sống xã hội và đặc biệt là vấn đề vai trò của Phật giáo trong lịch sử Việt nam (Qua triều đại nhà Lý 1010-1225)
Electronic Resources
Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vậ lịch sử -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1995
160 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34992
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24

Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031

Title: Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1975 ở bậc trung học phổ thông : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 24
Authors: Lê, Mậu Hãn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Giai đoạn 1945-1975;Lưu trữ;Lịch sử Việt Nam;Trung học phổ thông;Tài liệu lưu trữ
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ giá trị sử liệu của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu lịch sử. Khái quát về loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 – 1975 đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ. Đề cập tới thực tiễn dạy và học môn Lịch sử bậc Trung học (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36031
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh

Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968

Title: Hình tượng người lính sau chiến tranh qua các tiểu thuyết của Chu Lai, Lê Lựu, Bảo Ninh
Authors: Nguyễn, Ngọc Hưng
Keywords: Chu, Lai, 1946-;;Lê, Lựu, 1942-;Bảo Ninh;Lý luận văn học;Tiểu thuyết;Hình tượng người lính
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Chương 1: Người lính và bi kịch ngày trở về; Quá trình hòa nhập không dễ dàng với cuộc sống sau chiến tranh; Quá khứ ám ảnh; Những đổ vỡ, mất mát trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Chương 2: Người lính với những phẩm chất tốt đẹp; Trân trọng qua khứ; Băn khoan, trăn trở về những thay đổi của con người và xã hội sau chiến tranh. Chương 3: Nghệ thuật xây dựng hình tượng qua nghệ thuật miêu tả, không gian và thời gian nghệ thuật
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58968
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09

Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19331

Title: Về việc chuẩn hoá ngôn ngữ các văn bản luật pháp thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX.2002.09
Authors: Nguyễn, Hữu Đạt
Keywords: Chuẩn hoá ngôn ngữ;Ngôn ngữ;Tiếng Việt;Văn bản pháp luật
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng các cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu chuẩn hoá ngôn ngữ và chuẩn hoá tiếng Việt hiện đại; Nghiên cứu các đặc trưng ngôn ngữ của văn bản pháp luật, đặc biệt tình hình chuẩn hoá ngôn ngữ trong các văn bản pháp luật thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Kết quả đề tài được sử dụng làm tài liệu giảng dạy môn Phong cách học tiếng Việt hiện đại cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19331
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Trách nhiệm gấp đôi với cuộc đời

Trách nhiệm gấp đôi với cuộc đời
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3555

Title: Trách nhiệm gấp đôi với cuộc đời
Authors: Ngọc Diệp
Keywords: Tạ Hòa Phương;Hội Cổ sinh - Địa tầng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3555
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58535
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới
Authors: Nguyễn, Thế Hưởng
Keywords: Quan hệ quốc tế;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đối ngoại nhân dân
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Làm rõ hơn quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân, nêu khái quát một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Tìm hiểu, làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng và đoàn thể nhân dân ta vào hoạt động đối ngoại nhân dân thời kỳ đổi mới. Bước đầu rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình vận dụng tư tưởng của Người thời kỳ đổi mới. Trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, khả năng vận dụng sáng tạo và có hiệu quả tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế những thập niên đầu của thế kỷ 21.
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58535
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc

Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58575

Title: Cụm di tích đình - chùa Hữu Bằng (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc
Authors: Phạm, Đức Hân
Keywords: Di tích lịch sử;Hà Tây;Khảo cổ học;Lịch sử Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Phân tích cụ thể về cảnh quan, môi trường làng Hữu Bằng: về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ở đình, chùa làng Hữu Bằng. Nhìn nhận, đánh giá lại một số vấn đề về kiến trúc cổ và điêu khắc - trang trí thuộc phong cách nghệ thuật thế kỷ 17, 18. Suy nghĩ, đánh giá về loại hình kiến trúc đình, chùa làng trong dòng phát triển chung của kiến trúc Việt
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58575
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54436

Title: Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Văn Hùng
Keywords: Văn hóa gia đình;Gia đình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 177 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54436
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55040
Title: Giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân lực trong các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Thắng, người hướng dẫn
Ngô, Thị Thanh Hòa
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55040
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhung,
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế

Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57609
Title: Quản lý Rủi ro Tín dụng tại Hội sở ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế
Other Titles: Credit Rick Management at VPBank- Head Office
Authors: Chu, Thị Lan Anh
Keywords: Quản lý rủi ro;Tín dụng ngân hàng;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57609
Appears in Collections:UEB - Master Theses