Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.

Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54514
Title: Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.
Authors: Trần Thị Hồng Hoa
Keywords: Hồi ký trong văn học Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 182 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54514
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010

Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Title: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế đối ngoại từ năm 1991 đến năm 2010
Authors: Nguyễn, Phương Hải
Keywords: Lịch sử;Đảng bộ;Kinh tế đối ngoại;Hải Phòng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Description: 221 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54618
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov : Luận án TS. Văn học: 62 22 30 01

Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov : Luận án TS. Văn học: 62 22 30 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34773
Title: Những đặc điểm thi pháp của tiểu thuyết huyền thoại hiện đại qua Nghệ nhân và Margarita của M.Bulgakov : Luận án TS. Văn học: 62 22 30 01
Authors: Phạm, Gia Lâm , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Như Trang
Keywords: Văn học Nga;Thi pháp;Tiểu thuyết
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 193 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Nga: 62 22 30 01 --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Từ phương diện lí thuyết, đưa ra cách hình dung khái niệm “tiểu thuyết huyền thoại” thế kỉ XX, sự khác nhau giữa tiểu thuyết huyền thoại thế kỉ XX với tiểu thuyết có chứa những yếu tố huyền thoại của thế kỉ XIX. Nghiên cứu Nghệ nhân và Margarita - tiếp biế (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34773
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

Cái giếng tuổi thơ

Cái giếng tuổi thơ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54068

Title: Cái giếng tuổi thơ
Keywords: Văn hóa phật giáo;Truyện ngắn
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-6-2015 ; 2 tr. ; TNS04924
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54068
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chăm bẵm một giấc mơ

Chăm bẵm một giấc mơ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24887
Title: Chăm bẵm một giấc mơ
Authors: Thanh, Tâm
Keywords: Truyện ngắn
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: Số 298 + 299 - Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: TNS04861 ; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24887
Appears in Collections:VNU Bulletin

Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.

Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34653
Title: Dựa vào cộng đồng để thực hiện một số biện pháp bảo tồn vườn cò xã Đào Mỹ , huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS.
Authors: Lê Diên Dực , người hướng dẫn
Trần, Thị Duyên
Issue Date: 2016
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34653
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng của sông Hồng: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)

Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng của sông Hồng: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34654
Title: Phân tích mối liên hệ giữa bảo tồn văn hóa và bảo tồn đất ngập nước: trường hợp thực tế đối với vùng đất ngập nước thuộc vùng của sông Hồng: Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Lê, Diên Dực, người hướng dẫn
Vũ, Thị Mùi
Issue Date: 2014
Publisher: Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm) -- TT Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34654
Appears in Collections:CRES - Master Theses

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Thế giới nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Thế giới nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36274
Title: Thế giới nghệ thuật thơ Lê Anh Xuân : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Phạm, Thành Hưng
Bùi, Thị Thủy
Keywords: Lê, Anh Xuân, 1940 - 1968;Thơ;Văn học Việt Nam;Lý luận văn học;Nghệ thuật
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 130 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khái lược chung về thế giới nghệ thuật và thơ Lê Anh Xuân trong tiến trình thơ Việt Nam chống Mỹ cứu nước. Nghiên cứu cảm hứng chủ đạo và thế giới hình tượng trong thơ Lê Anh Xuân. Khái quát đặc điểm thi pháp, những giá trị nội dung và nghệ thuật trong thơ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36274
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34778
Title: Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Trần, Văn Phòng, người hướng dẫn
Dương, Minh Đức, người hướng dẫn
Trần, Thị Minh
Keywords: Triết học;Thể chế kinh tế;Văn hóa tinh thần;Kinh tế thị trường;Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 203 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. CNDVBC & CNDVLS -- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích một số vấn đề lý luận chung về phát triển Văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội. Phân tích, chỉ rõ thực trạng phát triển Văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34778
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Du lịch (chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35208
Title: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Du lịch (chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Phạm, Quốc Sử , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Duyên
Keywords: Du lịch văn hóa;Văn hóa tâm linh;Nam Định;Du lịch
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học X ã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Tổng hợp cơ sở lý luận về du lịch văn hóa tâm linh. Nghiên cứu đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch văn hóa tâm linh của Nam Định; Đánh giá tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh tại Nam Định. Đưa ra một số giải (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35208
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217
Title: Phát triển du lịch văn hóa tại các làng cổ Bắc Bộ ( Nghiên cứu làng cổ Đường Lâm, làng cổ Bát Tràng) : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Authors: Trần, Thúy Anh , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Thu Lan, 1980-
Keywords: Du lịch văn hóa;Làng cổ Bắc Bộ;Du lịch;Làng cổ Đường Lâm;Làng cổ Bát Tràng
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận văn ThS. Du lịch -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35217
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài thế kỷ XVII-XVIII : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01

Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài thế kỷ XVII-XVIII
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34722
Title: Hệ thống cảng thị trên sông Đàng ngoài thế kỷ XVII-XVIII : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 01
Authors: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn
Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thùy Lan
Keywords: Lịch sử Việt Nam;Hệ thống cảng thị;Thế kỷ 17-18;Đàng Ngoài
Issue Date: 2013
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 295 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Lịch sử Việt Nam Cổ đại và Trung đại -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành hệ thống cảng thị trên sông đàng ngoài thế kỷ 17-18. Tìm hiểu Thăng Long – kẻ chợ cảng trung tâm: vị trí địa lý và lịch sử hình thành; diện mạo cảng thị; các hoạt động kinh tế. Nghiên cứu Phố Hiến - cản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34722
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam

Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54516
Title: Xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn nộp vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Sơn
Keywords: Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam;Tài liệu nghe nhìn nộp
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 190 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54516
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49980
Title: Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01
Authors: Nguyễn, Công Giáp , người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Trí, người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Hưng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHGD
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Quản lý giáo dục - Trường đại học giáo dục-- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49980
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54360
Title: Phát triển đội ngũ giảng viên đại học khối ngành nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Mai Thị Thùy Hương
Keywords: Giảng viên;Nghệ thuật
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Đại học giáo dục
Description: 185 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54360
Appears in Collections:UEDU - Dissertations

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình nghiệm nguyên
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54611
Title: Phương trình nghiệm nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Duyên
Keywords: Toán học;Phương trình
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học tự nhiên
Description: 62 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54611
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35136

Title: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 56 01
Authors: Đoàn, Ngọc Hải
Nguyễn, Thị Như
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35136
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Điều kiện Landesman-Lazer suy rộng đối với một số lớp bài toán biên elliptic không tuyến tính : \b Luận án TS. Toán học: 62 46 01

Điều kiện Landesman-Lazer suy rộng đối với một số lớp bài toán biên elliptic không tuyến tính
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37323

Title: Điều kiện Landesman-Lazer suy rộng đối với một số lớp bài toán biên elliptic không tuyến tính : \b Luận án TS. Toán học: 62 46 01
Authors: Nguyễn, Hữu Dư, Ngườì hướng dẫn
Bùi, Quốc Hưng
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHTH HN
Abstract: 105 tr.
Luận án TS. Phương trình vi phân và tích phân: 62 46 01 03 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37323
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số : Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: 62 48 01 04

Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54339

Title: Một số kỹ thuật phòng chống giả mạo ảnh số : Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin: 62 48 01 04
Authors: Trần, Đăng Hiên
Keywords: Kỹ thuật;Chống giả mạo;Ảnh số
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Đại học Công nghệ
Description: 131 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54339
Appears in Collections:UET - Dissertations

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)

Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54364
Title: Ngôn ngữ hội thoại trong thể loại phỏng vấn (trên tư liệu báo in tiếng Việt hiện nay)
Authors: Phạm Thị Mai Hương
Keywords: Ngôn ngữ;Phỏng vấn
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 197 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54364
Appears in Collections:ULIS - Dissertations