Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54523

Title: Krung điêng của người Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Hồ Viết Hoàng
Keywords: Krung điêng;Krung điêng
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 233 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54523
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ

Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54506

Title: Tư tưởng canh tân của Đặng Huy Trứ
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Keywords: Tư tưởng;Đặng Huy Trứ
Issue Date: 2016
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54506
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến nay

Thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54504

Title: Thị xã Quảng Yên từ năm 1883 đến nay
Authors: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Quảng Yên
Issue Date: 2016
Publisher: H.:Viện Việt Nam Học và Khoa học phát triển
Description: 206 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54504
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay

Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54436

Title: Sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay
Authors: Lê, Văn Hùng
Keywords: Văn hóa gia đình;Gia đình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 177 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54436
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 60 31 02

Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35157

Title: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Khoa học chính trị: 60 31 02
Authors: Phùng, Hữu Phú, người hướng dẫn
Nguyễn, MInh Phương, người hướng dẫn
Vũ, Duy Tú
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHKHXH&NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 170 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Chính trị học: 62 31 02 01 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35157
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35152

Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực tinh thần trong sự phát triển xã hội Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05
Authors: Đoàn, Thị Minh Oanh, 1964- , người hướng dẫn
Hồ, Trọng Hoài, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Thanh, 1976-
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969;Triết học;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xã hội Việt Nam;Động lực tinh thần
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: Luận án TS. CNDVBC-CNDVLS -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35152
Appears in Collections:USSH - Dissertations

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2282

Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân
Keywords: Hồ Chí Minh;Ý thức công dân
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 8-9
Series/Report no.: số 243;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2282
Appears in Collections:VNU Bulletin

Đậm đà văn hóa biển miền Trung

Đậm đà văn hóa biển miền Trung
http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15499

Title: 213_Đậm đà văn hóa biển miền Trung
Authors: TS. Nguyễn, Duy Thiệu
Keywords: văn hóa biển miền trung;biển miền trung;nghề đi biển
Issue Date: 2008
Publisher: Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội - Bulletin's Vietnam National University, Hanoi - Bulletin's VNU
Citation: Số 213 (11/2008) - No. 213
Abstract: Tại sao có một bờ biển dài như vậy mà người Việt nam ta lại không tiến ra biển mà chỉ bám vào đồng bằng, nhìn lên núi và quay lưng lại với biển cả? Tại sao yếu tố văn hóa biển lại mờ nhạt ở người Việt tại Bắc bộ và Nam bộ mà có phần đậm đặc hơn ở miền Trung?
Description: ĐHQGHN - Bản tin số 213 - Tháng 11/2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15499
Appears in Collections:VNU Bulletin

Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân

Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54008

Title: Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân
Authors: Bùi, Đăng Khoa
Keywords: Hòa thượng;Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2009 ; 5 tr. ; TNS08732
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54008
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX

Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20338

Title: Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
Authors: Nguyễn, Thị Đảm
Keywords: Văn hóa Việt Nam;Đầu thế kỷ XX;Giao thoa;Văn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20338
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh

Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2897

Title: Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Bình Minh
Keywords: Hồ Chí Minh;Văn hóa đối ngoại;125 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2897
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Kim Vân Kiều tân truyện

Kim Vân Kiều tân truyện
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341

Title: Kim Vân Kiều tân truyện
Keywords: Truyện Kiều
Issue Date: 1894
Publisher: KNXB
Description: Viết tay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341
Appears in Collections:Tài liệu sưu tầm

Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36108

Title: Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Authors: Nguyễn, Đăng Na, người hướng dẫn
Trần, Thị Hải Bình
Keywords: Chữ Hán;Truyền Kỳ tân phả;Văn bản;Đoàn Thị Điểm
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 67 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hán Nôm --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác gia văn học trung đại Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Nghiên cứu, mô tả chi tiết hiện trạng của văn bản “Truyền kỳ tân phả” bằng ngôn ngữ Hán đang được lưu trữ tại các thư viện và các trung tâm nghiên cứu. Đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36108
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Thù vực chu tư lục khảo cứu và giới thiệu: Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

Thù vực chu tư lục khảo cứu và giới thiệu: Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36083

Title: Thù vực chu tư lục khảo cứu và giới thiệu: Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Authors: Nguyễn, Kim Sơn , người hướng dẫn
Trần, Thị Ngọc Thủy
Keywords: Ngôn ngữ học;Hán nôm
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH&NV
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu văn bản “Thù vực chu tư lục” – bản điểm hiệu của tác giả Dư Tư Lê do Trung Hoa thư cục xuất bản. Nghiên cứu về nội dung phân văn bản “Thù vực chu tư lục” - Phần văn bản viết về An Nam và giá trị sử liệu của phần văn bản. Trình bày về “Thù vực ch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36083
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Vân đài loại ngữ 芸臺類語

Vân đài loại ngữ
芸臺類語

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53421

Title: Vân đài loại ngữ
芸臺類語
Authors: 黎貴惇撰, 陳名林序
Lê Quý Đôn soạn, Trần Danh Lâm viết lời tựa.
Keywords: Triết học, Sử học, Văn học
Issue Date: 1773
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Vân đài loại ngữ là một bộ “loại thư” ghi chép những kiến thức về triết học, văn học, sử học. Sách gồm 696 trang, khổ 30 X 22 cm, bố cục gồm 2 phần: Phần đầu là các bài tựa của Trần Danh Lâm, bài tựa của tác giả Lê Quý Đôn và mục lục; Phần nội dung gồm 9 q (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53421
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Y Xuyên Dịch truyện 伊川易傳

Y Xuyên Dịch truyện
伊川易傳

http://repository.vnu.edu.vn/ViewOnline?bitstid=142614&type=1

Title: Y Xuyên Dịch truyện
伊川易傳
Authors: [宋]程頤
Trình Di đời Tống biên soạn
Keywords: Chu Dịch, Dịch học, Trình truyện
Issue Date: 1782
Publisher: Khâm định Tứ khố toàn thư bản
Abstract: Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53214
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du Sông Đà : Luận văn ThS. Khảo cổ học: 60 22 60

Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du Sông Đà 
http://repository.vnu.edu.vn/ViewOnline?bitstid=125670&type=1


Title: Di chỉ Huổi Ca trong bối cảnh tiền sử thượng du Sông Đà : Luận văn ThS. Khảo cổ học: 60 22 60
Authors: Nguyễn, Gia Đối, người hướng dẫn
Lê, Hải Đăng
Keywords: Khảo cổ học;Di chỉ Huổi Ca;Thượng du Sông Đà;Di vật
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học KHXH&NV
Abstract: 74 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khảo cổ học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về đặc điểm tự nhiên tỉnh Lai Châu và quá trình nghiên cứu khảo cổ học tiền sử ở Lai Châu. Nghiên cứu di tích, di vật của cư dân cổ Huổi Ca. Phân tích những đặc trưng, niên đại các giai đoạn phát triển văn hóa của di chỉ này. Thu thập, thống kê, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35889
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35842

Title: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống văn hóa, tinh thần phụ nữ Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90
Authors: Ngô, Thị Phượng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thành
Keywords: tôn giáo;Phật giáo;Đời sống văn hóa;Phụ nữ;Đồng bằng Bắc Bộ;Đời sống tinh thần
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 104tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát về sự du nhập và phát triển của Phật giáo Việt Nam và Phật giáo khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Nghiên cứu những đặc điểm của Phật giáo khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trình bày những ảnh hưởng của Phật giáo khu vực đồng bằng Bắc Bộ đến đời sống văn hóa, đời (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35842
Appears in Collections:USSH - Master Theses