Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2282

Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mẫu mực tuyệt vời về tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân
Keywords: Hồ Chí Minh;Ý thức công dân
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 8-9
Series/Report no.: số 243;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2282
Appears in Collections:VNU Bulletin

Đậm đà văn hóa biển miền Trung

Đậm đà văn hóa biển miền Trung
http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15499

Title: 213_Đậm đà văn hóa biển miền Trung
Authors: TS. Nguyễn, Duy Thiệu
Keywords: văn hóa biển miền trung;biển miền trung;nghề đi biển
Issue Date: 2008
Publisher: Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội - Bulletin's Vietnam National University, Hanoi - Bulletin's VNU
Citation: Số 213 (11/2008) - No. 213
Abstract: Tại sao có một bờ biển dài như vậy mà người Việt nam ta lại không tiến ra biển mà chỉ bám vào đồng bằng, nhìn lên núi và quay lưng lại với biển cả? Tại sao yếu tố văn hóa biển lại mờ nhạt ở người Việt tại Bắc bộ và Nam bộ mà có phần đậm đặc hơn ở miền Trung?
Description: ĐHQGHN - Bản tin số 213 - Tháng 11/2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/15499
Appears in Collections:VNU Bulletin

Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân

Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54008

Title: Hòa thượng đàm đạo với bác nông dân
Authors: Bùi, Đăng Khoa
Keywords: Hòa thượng;Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2009 ; 5 tr. ; TNS08732
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54008
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX

Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20338

Title: Sự tiếp biến văn hóa Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX
Authors: Nguyễn, Thị Đảm
Keywords: Văn hóa Việt Nam;Đầu thế kỷ XX;Giao thoa;Văn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 15 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20338
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh

Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2897

Title: Phương châm hòa hiếu của Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Bình Minh
Keywords: Hồ Chí Minh;Văn hóa đối ngoại;125 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2897
Appears in Collections:VNU Bulletin

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Kim Vân Kiều tân truyện

Kim Vân Kiều tân truyện
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341

Title: Kim Vân Kiều tân truyện
Keywords: Truyện Kiều
Issue Date: 1894
Publisher: KNXB
Description: Viết tay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32341
Appears in Collections:Tài liệu sưu tầm

Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40

Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36108

Title: Khảo sát giá trị văn bản Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Authors: Nguyễn, Đăng Na, người hướng dẫn
Trần, Thị Hải Bình
Keywords: Chữ Hán;Truyền Kỳ tân phả;Văn bản;Đoàn Thị Điểm
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 67 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hán Nôm --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác gia văn học trung đại Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Nghiên cứu, mô tả chi tiết hiện trạng của văn bản “Truyền kỳ tân phả” bằng ngôn ngữ Hán đang được lưu trữ tại các thư viện và các trung tâm nghiên cứu. Đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36108
Appears in Collections:USSH - Master Theses